Predstavenie našej spoločnosti...

Kontaktné údaje

IS Studio, s r.o.
Žižková 25
04001 Košice
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: IS Studio
Sídlo spoločnosti: Žižková 25, 04001 Košice

IČO: 45675201
DIČ: 2023088166
IČ DPH: SK2023088166

Obchodný register 07.08.2010, vložka č: 26122/V oddiel sro

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 2928842407 / 1100
IBAN: SK57 1100 0000 0029 2884 2407
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Kontakty
Tel.: +421 903 963 929
E-mail: info@fashionmafia.sk